Rok założenia 1999

O kancelarii

Kancelaria Adwokacka Adwokata Pawła Jędrzejewskiego od 1999 roku świadczy pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych zarówno w postępowaniu sądowym, jak i w sprawach pozasądowych zachowując najwyższe standardy merytoryczne oraz etyczne.

 

Adwokat

Paweł Jan Jędrzejewski

Adwokat Paweł Jan Jędrzejewski jest absolwentem prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Po ukończeniu studiów prawniczych złożył egzamin na aplikację adwokacką i rozpoczął jej odbywanie przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Częstochowie. Od 1999 roku jest adwokatem Izby Częstochowsko - Piotrkowskiej. Czynnie działa w strukturach samorządu adwokackiego, w latach 2007-2010 i 2010-2013 pełnił funkcję Sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie. W 2013 roku był delegatem na Krakowy Zjazd Adwokatury Polskiej w Katowicach. W latach 2015-2016 objął funkcję Kierownika Szkolenia Zawodowego ORA. W latach 2016-2021 pełnił funkcję Wicedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie. Był Opiekunem Komisji Sportu z ramienia ORA, nadto prowadził zajęcia z aplikantami adwokackimi.
Obecnie jest Prezesem Sądu Arbitrażowego przy Izbie Częstochowsko-Piotrkowskiej oraz wchodzi w skład Komisji ds. Wykonywania Zawodu przy ORA w Częstochowie.

 

Wyróżnienie

Odznaka Adwokatura Zasłużonym 2017

W 2017 r. Adwokat Paweł Jan Jędrzejewski został wyróżniony odznaką Adwokatura Zasłużonym.

 

Adwokaci, którzy odbyli aplikację w kancelarii

Adwokat Anna Piwoń, prowadzi Kancelarię adwokacką w Częstochowie.

Aplikanci 2017

Ślubowanie w lipcu 2017 roku:

  • adw. Tomasz Maciąg
  • adw. Ewelina Marcinkowska
  • adw. Anna Gałecka

Aplikanci 2017

 

Ślubowanie w lipcu 2014 roku:

  • adw. Joanna Turosińska (Kita)
  • adw. Michał Wojtasik

Aplikanci 2014

 

Adwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz kształtowaniu i stosowaniu prawa (art. 1 Prawo o adwokaturze).